Irtoeläinten talteenotto 1.1.2016 lähtien

KSEY on tehnyt sopimuksen irtoeläinten talteenotosta Kouvolan ja Iitin alueella.

Kiinniotetut kulkurit voi toimittaa eläintalollemme, jossa hoidamme niitä 15 vuorokauden ajan.
Jos eläimen oikea omistaja ei 15 vuorokauden kuluessa löydy, eläin jää yhdistykselle etsimään uutta kotia.
Kouvolan kaupunki maksaa tällöin eläimestä koituvat kulut erillisen sopimuksen mukaan yhdistykselle.
Omaan kotiinsa palanneiden eläinten kulut maksaa kuitenkin omistaja.

Talteenottoajan jälkeen yhdistys vastaa itse eläimen hoitokuluista, ja uuden kodin etsimisestä eläimelle, joten vapaaehtoistyö ja lahjoitukset ovat todella tarpeen ja tervetulleita.

Talteenotto perustuu eläinsuojelulakiin ja Kouvolan kaupungin kanssa tehtyyn sopimukseen.

Talteenottoajan maksut löydät tästä.

Koira: 20€ / vrk (sis. alv 24%)
– 0,53€ / km kilometrikorvaus

Kissa: 15€ / vrk (sis. alv 24%)
– 0,53€ / km kilometrikorvaus

Muut eläimet: 10€ / vrk (sis. alv 24%)
– 0,53€ / km kilometrikorvaus

Eläintalollamme maksumuotona käy pääasiassa vain korttimaksu. Tarvittaessa otamme vastaan myös käteismaksuja. Tällöin jos vain mahdollista, pyri selvittämään puhelimessa etukäteen maksusumma, jotta voit maksaa eläimen takaisin lunastamisen tasarahalla.

KSEY suosittaa kaikkia siruttamaan eläimensä, jotta saamme selvitettyä karkulaisten omistajan yhteystiedot heti eläimen saavuttua talteenottoon.

Eläinsuojelulaki 4.4.1996/247

15 § Talteenotetut eläimet

Kunnan on huolehdittava alueellaan irrallaan tavattujen ja talteenotettujen koirien ja kissojen sekä muiden vastaavien pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten tilapäisen hoidon järjestämisestä.

Talteenotettua eläintä on säilytettävä vähintään 15 päivän ajan, minkä jälkeen kunnalla on oikeus myydä, muutoin luovuttaa tai lopettaa eläin.

Kunnalla on oikeus periä eläimen omistajalta tai haltijalta korvaus eläimen talteenotosta, hoidosta ja mahdollisesta lopettamisesta aiheutuneista kustannuksista.

Jos poliisille on tehty metsästyslain (615/93) 55 §:ssä tarkoitettu ilmoitus koiran talteenotosta, tulee poliisin ilmoittaa talteenotosta kunnan löytöeläinten talteenottopaikkaan.